Aanmelden als lid

De contributie voor het lidmaatschap van EC Sittard-Geleen bedraagt € 15,- per jaar.

Het nieuws over ECSG

Hieronder staat een overzicht van alle nieuwsitems van de ECSG. Door op de titel van een nieuwsitem te klikken, wordt de tekst van het nieuwsitem weergegeven.

Nieuw bestuur EC Sittard-Geleen

geplaatst op 26 November 2019

Duurzaamheid ranking energieleveranciers

geplaatst op 20 Oktober 2016

ISOLEREN VOORDELIGER DAN SPAREN

geplaatst op 20 Oktober 2016

Windenergie in Sittard Geleen

geplaatst op 03 Oktober 2016

Burger Windmolen

geplaatst op 11 November 2015

Nieuwsbrief Energiek Limburg

geplaatst op 15 Oktober 2015

Postcoderoosregeling verbeterd!

geplaatst op 21 September 2015

Nieuwsbrief Ensoc

geplaatst op 01 Juli 2015

Impressie van het bezoek aan het Congres van Hier Opgewekt

Bezoek aan Hier opgewekt 15 november 2013
Op 15 november hebben Frans Beckers, Jan Muijtjens en Harrie Snijders namens de Energie Coöperatie Sittard Geleen deelgenomen aan de studieconferentie van Hier Opgewekt in Amersfoort. Het programma bestond uit een plenaire bijeenkomst in de ochtend en 16 paralelsessies in de middag. Als deelnemer kon je 4 sessies bijwonen. Vooraf mocht je 8 sessies selecteren, de organisatie verdeelde de aanvragen. De deelnemers van de ECSG hebben zich zo veel als mogelijk was verdeeld over de aangeboden sessies.
De plenaire zitting.
Interessant, enthousiasmerend, inspirerend en onderhoudend maar niet vernieuwend. De dagvoorzitter was zeer gedreven! Op een “Dolf Janssen-achtige” wijze leidde hij de onderwerpen in en stelde de vragen, die via SMS binnen kwamen, aan de inleiders.
Sessie 1.3 Hoe kunnen een zorg coöperatie en energie coöperatie samenwerken?
Plaats waar de vraag speelde was een klein dorp met 1500 inwoners. Men wil de leefbaarheid in het dorp behouden. De aangepakte Initiatieven lukten. Succesfactor zit in het draagvlak in het dorp.
Sessie 2.3 Betrekken en werven leden en klanten. Wie en hoe?
Via het bedrijf Motivaction worden profielen opgesteld en de doelgroep gericht benaderd. B.v. door folder met een code die toegang geeft tot een landingspagina met gerichte wijkinformatie. Stelling: Alleen persoonlijke boodschap werkt.
Sessie 3.3 Zon op scholen.
In Zeeland zijn 120 scholen voorzien van PV-panelen. Vaak met een koop-leasecontract 80% met een looptijd van 15 jaar. E.e.a. is gekoppeld aan een lesprogramma. Vaak is m.n. de schoolleiding niet enthousiast;zij zien een bedreiging. Dus een kans voor een andere partij.
Sessie 4.7. Meer zon met minder belasting.
Ambtenaren van de ministeries van Economische zaken en Financiën gaven een uitgebreide toelichting over de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2014 van kracht lijkt te gaan zijn. Leden van Energiecooperaties, die deelnemen aan gezamenlijke projecten waarmee groene energie wordt opgewekt, kunnen dan een belastingvoordeel van 7.5 eurocent excl. BTW per KWU behalen. Over de voorwaarden, de manier van werken, etc. zijn we uitgebreid geïnformeerd zodat we ook met onze coöperatie goed aan de slag kunnen.
Sessie 4.7. Aan de orde was de samenwerking met woningcorporaties. Besproken werd vooral het voorbeeld van EnergiekLeiden die actief duurzame energie opwekken en daarbij een goede samenwerking hebben opgebouwd met Portaal. Ook wij willen de mogelijkheden van samenwerking met bijv. ZOWonen bespreken. Ook woningcorporaties hebben er immers belang bij dat de woonlasten voor hun huurders binnen de perken blijven.

Sessie 5.3 Succesfactoren van Ecopower België.
Opgemerkt wordt dat € 2000 per inwoners jaarlijks wegstromen naar de beleggers in het buitenland. Succes factoren: eenvoudiger duidelijke rekeningen, geen vastrecht, prijs is voor iedereen 22 cent/kWh. De coöperatie heeft zo’n 30000 leden. REScoop.be
Opm. Met windmolens hebben hetzelfde probleem als woonwagenlocaties, NIMBY. Dus zo’n locatie opnemen in een nieuwbouwproject.
Tenslotte.
Al met al een vermoeiende maar inspirerende en leerzame dag waardoor we veel nieuwe kennis en nieuwe contacten hebben opgedaan, waarmee we in ons eigen werkgebied ons voordeel kunnen doen, zodat onze Energie Coöperatie een groot succes kan worden.

http://www.hieropgewekt.nl/verslagen-en-presentaties-eho2013
geplaatst op 14 Januari 2014

Oprichting EC Sittard-Geleen

geplaatst op 20 September 2013
Meld u nu aan als aspirant lid
Geheel
vrijblijvendMeer info

Twitter

Ons nieuws

Nieuw bestuur EC Sittard-Geleen

Op de Ledenvergadering van de Energie Coöperatie Sittard-Geleen op 3 september 2019 is er een nieuw bestuur geïnstalleerd, bestaande uit: • Peter Ma ...
26 november 2019 - lees meer

Duurzaamheid ranking energieleveranciers

Duurzaamheid ranking energieleveranciers   Vier maatschappelijke organisaties (De Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE) hebben samen de ...
20 oktober 2016 - lees meer

Nieuwsarchief

Onze agenda

Geen geplande activiteiten

Complete agenda

De organisatie Werkgroepen
Nog geen lid worden van EC Sittard-Geleen,
maar wel op de hoogte blijven?
Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief van EC Sittard-Geleen. Vul hieronder uw e-mail adres in en klik op inschrijven.