Aanmelden als lid

De contributie voor het lidmaatschap van EC Sittard-Geleen bedraagt € 15,- per jaar.

Het nieuws over ECSG

Hieronder staat een overzicht van alle nieuwsitems van de ECSG. Door op de titel van een nieuwsitem te klikken, wordt de tekst van het nieuwsitem weergegeven.

Nieuw bestuur EC Sittard-Geleen

geplaatst op 26 November 2019

Duurzaamheid ranking energieleveranciers

geplaatst op 20 Oktober 2016

ISOLEREN VOORDELIGER DAN SPAREN

geplaatst op 20 Oktober 2016

Windenergie in Sittard Geleen

geplaatst op 03 Oktober 2016

Burger Windmolen

geplaatst op 11 November 2015

Nieuwsbrief Energiek Limburg

Energiek Limburg
Nieuwsbrief Servicepunt Energie Lokaal Limburg: Oktober 2015


BESLISBOOM ZONNEPARKEN: In 8 stappen inzicht in mogelijke business cases

Stel, je ziet een kans om een groot zonnepanelensysteem te realiseren. Is dat dan rendabel? Waar begin je met je business case? De ‘beslisboom zonneparken’ die in opdracht van HIER opgewekt is ontwikkeld, geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het ordenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je business case vorm te geven!

Op dit moment zijn er grofweg drie hoofdlijnen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren:

Regeling verlaagd tarief: http://www.hieropgewekt.nl/dossiers/750/verlaagd-tarief
SDE+: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
Salderen (bij de aansluiting) : http://www.hieropgewekt.nl/kennis/zelflevering-en-saldering/salderen-wat-zijn-de-regels
Maar welke optie is voor jouw project het meest voor de hand liggend? En welk rendement levert dit ongeveer op?
In de beslisboom is een flowchart opgenomen met acht relatief eenvoudige vragen. Wanneer je deze beantwoordt, krijg je direct een indicatie van welke financiële constructies het meest voordelig uit zullen pakken. In de beslisboom wordt een afweging gemaakt tussen de SDE+ (fase 5 t/m 8 in 2015), de postcoderoosregeling en salderen, al dan niet in combinatie met verkoop van het systeem na 10 tot 15 jaar.
Voor de meer gevorderde gebruiker geeft de beslisboom ook de mogelijkheid om handmatig een aantal aannames aan te passen. Handig als je bijvoorbeeld al meer gedetailleerde informatie over je project hebt.
Meer informatie over de achtergrond van de opbouw van business cases en de aannames die in de beslisboom zijn gedaan, lees je in de toelichting.

AAN DE SLAG!

Download de Beslisboom Zonneparken en de toelichting via de website: http://www.hieropgewekt.nl/beslisboom-zonneparken


Vanaf 1-10-15 kan Leudal Energie duurzame energie leveren aan klanten. De duurzame stroom is afkomstig van de Turbine die coöperatie Zuidenwind in Neer heeft gebouwd. Potentiële klanten vinden dan informatie op onze website www.leudalenergie.nl. Men kan ook een mail sturen of bellen naar: Klantenservice Leudal Energie, 0475 820333, energie@leudalenergie.nlPrinsjesdag 2015: inzet ODE Decentraal leidt tot cruciale verbetering postcoderoosregeling

ODE Decentraal is de fusie-organisatie van e-Decentraal en de Organisatie voor Duurzame Energie. E-Decentraal heeft het Energieakkoord ondertekend en na de fusie heeft ODE Decentraal de zetel van e-Decentraal in de Borgingscommissie overgenomen.

Een heikel punt in het Energieakkoord was de Postcoderoosregeling. Al snel bleek die regeling in de praktijk niet werkbaar, waarna ODE en e-Decentraal hebben geijverd voor aanpassingen. Die kwamen er: de noodzaak van een tweede aansluiting verviel, er hoefde maar één keer BTW te worden betaald en de zekerheidsperiode werd verlengd. Maar dat bleek nog niet voldoende.

Business cases op basis van de Postcoderoosregeling waren niet rendabel, iets wat de betrokken ministeries van Financiën en Economische Zaken na uitvoerig overleg ook zelf onderkenden. Het rendement bleek te laag en ODE Decentraal heeft het afgelopen half jaar voor en achter de schermen stevig gepleit voor een hogere korting op de energiebelasting: die zou geen 7,5 eurocent, maar 9 eurocent moeten bedragen. Ed Nijpels is namens de Borgingscommissie met die opdracht naar het kabinet gestapt, en dat heeft vruchten afgeworpen. De hogere korting van 9 eurocent komt er met ingang van 2016, en dat is goed nieuws voor alle coöperaties die met de regeling aan de gang willen. Het is ook een groot succes voor ODE Decentraal dat aantoont dat vasthoudendheid loont. IJmert Muilwijk, vicevoorzitter van ODE Decentraal is dan ook opgetogen: “We hebben als branchevereniging grote ambities, zoals 100% duurzame elektriciteit, maar dat halen we alleen als de lokale energiebeweging echt van de grond komt. Als ODE Decentraal moeten we ervoor zorgen dat onze achterban ook in de praktijk uit de voeten kan met regels. En met deze hogere korting zetten we vandaag een belangrijke stap.”

Voor meer informatie: IJmert Muilwijk, vicevoorzitter ODE Decentraal, tel. 06-38651974

Najaarscongres ODE Decentraal: Duurzame Mobiliteit

Op 7 november houdt ODE Decentraal haar Najaarscongres. In samenwerking met NS wordt er een interessant programma geboden rond het thema Duurzame Mobiliteit. Boeiende sprekers, relevante workshops en de mogelijkheid om bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. U bent van harte welkom! De komende weken wordt het programma nader ingevuld, dus houd u de website: https://duurzameenergie.org/nieuws/2015-09-15-najaarscongres-duurzame-mobiliteit-7-november-utrecht in de gaten voor informatie.

wanneer: 7 november 2015, 09.30 - 17.00 uur
waar: NS hoofdkantoor, Laan van Puntenburg 100 te Utrecht
toegang: 10 euro voor leden van ODE Decentraal, 25 euro voor niet-leden
aanmelden: via de website (na inloggen), of met een e-mail aan info@duurzameenergie.org

Doe mee met de Lokale Energie Monitor

Dit najaar verschijnt de eerste Lokale Energie Monitor. Een jaarrapportage over, voor en door de collectieve energiesector in Nederland. De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler. Er is steeds meer vraag naar een systematische, kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen in de sector. Initiatiefnemers zelf, beleidsmakers en bestuurders willen weten waar de lokale energiebeweging staat. Wat is de impact van alle lokale inspanningen? Hoeveel initiatieven zijn er actief? Welke projecten zijn gerealiseerd en wat zit er nog in de pijplijn? Wat dragen deze projecten - in kW, MW en in euro’s - bij aan realisatie van de nationale doelen? De Lokale Energie Monitor geeft daar antwoord op.

Oproep: Doe Mee!
We benaderen alle – door ons bekende – lokale collectieven op het gebied van duurzame energie in Nederland met de vraag of zij een formulier in willen vullen. We halen gegevens op over jullie initiatief zelf, en over alle projecten die in de pijplijn zitten en al gerealiseerd zijn. Elk ingevulde lijst geeft ons meer inzicht, dus jouw bedrage is van groot belang! Met alle data kunnen we laten zien wat de impact is van alle inspanningen in Nederland samen. De gegevens worden op geaggregeerd niveau weergegeven in het rapport. De input van jouw initiatief telt dus mee, maar wordt niet afzonderlijk in de Lokale Energie Monitor weergegeven.Evenement HIER opgewekt 2015: van idee naar uitvoering!

Op vrijdag 20 november vindt voor de vierde keer het Evenement HIER opgewekt plaats. Dan komt iedereen die betrokken is bij lokale energieopwekking bij elkaar. Initiatieven, VvE’s, gemeenten, corporaties, provincies, energiebedrijven en serviceverleners. Om te leren, te delen en te ontmoeten. Met ongeveer 900 bezoekers is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokaal duurzaam in Nederland.

PROGRAMMA
De dag begint met een kort plenair programma waarin ervaringsdeskundigen en specialisten met elkaar in gesprek gaan. Daarna volg je een eigen programma. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van praktijkgerichte en interactieve deelsessies over uiteenlopende thema’s: realisatiekracht, ledenwerving, organisatieontwikkeling, financiering, samenwerken met lokale overheden en netbeheerders en de energiewereld van de toekomst. Er is gedacht aan sessies voor beginnende initiatieven, maar ook aan sessies voor ver gevorderde initiatieven en volwassen coöperaties is gedacht. Kijk http://www.hieropgewekt.nl/programma-eho-2015 alvast voor een toelichting op de hoofdlijnen van het programma. Aan het programma werken zoals altijd veel lokale initiatieven mee. Momenteel wordt het programma samengesteld. Check regelmatig de website voor een toelichting op de deelsessies.

ONTMOETEN

In het programma is er ook veel gelegenheid voor het vergroten van je netwerk. Tijdens lunches, pauzes en de immer druk bezochte netwerkborrel na afloop ben je in de gelegenheid om kennis te maken met andere initiatieven, lokale overheden, partners en sponsoren. Meer weten over producten en diensten van uiteenlopende partijen? Maak kennis in één van de beursstands en de diverse lounges.

EVENEMENT HIER OPGEWEKT IS KLIMAATNEUTRAAL

De CO2 uitstoot van het Evenement HIER opgewekt proberen we zo laag mogelijk te houden. We compenseren tevens onze uitstoot, zodat het geen negatieve impact op het klimaat heeft. Met een compensatie van 35 ton CO2 hebben wij ervoor gezorgd dat 35 huishoudens in ontwikkelingslanden een jaar lang op een ‘clean cookstove’ kunnen koken! Meer weten? Lees er alles over op http://www.hieropgewekt.nl/eho2015-klimaatneutraal .

AANMELDEN
Deelnemen aan dit bruisende evenement?

Meer informatie: www.hieropgewekt.nl of www.evenementhieropgewekt.nlDoe mee aan Internationale Klimaatmars in Parijs: Vrijdag 11 en Zaterdag 12 december

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ontvouwen zich sneller dan verwacht. Nu al zijn die gevolgen zichtbaar: sneller smeltende gletsjers, grote overstromingen, gebieden met enorme droogte. Mensen worden gedwongen hun leefgebied te verlaten. Klimaatvluchtelingen. Als we niet NU internationaal tot actie overgaan dreigen de gevolgen steeds onbeheersbaarder te worden. Dan verliezen we de controle op het klimaat. Een klimaatcatastrofe is dan het gevolg.

Dit mag niet gebeuren! We moeten wereldwijd forse stappen zetten in het terug dringen van het gebruik van fossiele energie en overschakelen op duurzame vormen van energie. Nederland loopt helaas hopeloos achter. Gelukkig groeit in brede kringen het besef dat het snel anders moet! President Obama en de Paus deden scherpe uitspraken en zien het gevaar.

In december komt de internationale politieke gemeenschap in Parijs bijeen voor een cruciale klimaattop! Bindende afspraken zijn nodig.

We moeten als burgers aan de wereldleiders laten zien dat er een goed klimaatverdrag gesloten moet worden. Om de druk op te voeren wordt er gewerkt aan een massale internationale demonstratie in Parijs.

Ga mee naar de Klimaattop in Parijs; geef je op voor bus vanuit Maastricht

Milieudefensie organiseert een busreis naar de Klimaattop in Parijs. Ook vanuit Maastricht zal er vrijdagochtend 11 december een bus vertrekken. In de avond van 11 december kunt u dan deelnemen aan een reusachtige menselijke keten in het hartje van Parijs georganiseerd door het internationale Friends of the Earth-netwerk. Zaterdag 12 december wordt naar verwachting de grootste gezamenlijke klimaatmobilisatie ooit gehouden met een grote klimaatmars in Parijs.

Voor €60 kunt u mee vanuit Maastricht. In de prijs zit de busreis retour, een eenvoudige overnachting en een vegetarische maaltijd en ontbijt. U bezoekt twee bijzondere evenementen: de menselijke keten op vrijdag en de grote klimaatmars op zaterdag 12 december. De bus zal zaterdagavond laat 00u30 weer terug in Maastricht zijn.

Opgeven graag zo snel mogelijk bij Milieudefensie. Daar treft u ook nadere informatie aan over de busreis: https://milieudefensie.nl/klimaattop-parijs/busreis-naar-parijs
Contactpersoon in Limburg voor deze aktie is Jan Muijtjens : 06 23 559780 E: Jan.Muijtjens@gmail.com

Milieudefensie

Tilburg koploper in zonne-energie
Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam. Opvallend is dat er drie Brabantse steden in de top 5 staan. Dat blijkt uit een net gepubliceerd rapport van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu onderzocht alle bijna 400 Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Boer loopt voorop
Van alle gemeenten in Nederland heeft Zeewolde de meeste zonne-energie per inwoner: 21 keer meer dan hekkensluiter Rotterdam. Dit komt vooral omdat in Zeewolde veel boeren gebruik maken van rijkssubsidie om asbest van hun daken te halen en zonnepanelen erop te leggen. Ook heeft de gemeente een modern woningbestand dat het makkelijk maakt om zonnepanelen te plaatsen. Dalfsen en Eersel nemen de tweede en derde plek in op de totale ranglijst. Zij zetten actief stimuleringsmaatregelen in om bewoners en bedrijven aan zonnepanelen te helpen. Slechts een enkele gemeente haalt een gemiddelde van één paneel per inwoner.

Ranking
Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslân hebben in absolute hoeveelheden het meeste geïnstalleerd vermogen. Gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner zijn Zeewolde, Dalfsen en Eersel. De grootste groei van het vermogen per inwoner in de periode 2012-2015 vond plaats in Zeewolde, Aa en Hunze en Slochteren. Landelijke gemeenten met weinig hoogbouw, veel koopwoningen en een hoger gemiddeld inkomen, scoren hoger als het gaat om zonne-energie.

Stimuleringsbeleid werkt
Stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen betalen zich uit, blijkt uit dit rapport. Gemeenten die hier actief op inzetten, door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor bewoners, bedrijven of scholen, doen het beter. Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente werkt ook goed. Gemeenten die hoog scoren in de ranking hebben zelf ook zonnepanelen op hun daken gelegd. In de uitgebrachte Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten om zelf actief aan de slag te gaan met zonne-energie.

Energieakkoord
Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Zonnepanelen zonder zorgen
Eind juni startte Natuur & Milieu een nieuwe actie Zon Zoekt Dak om het mensen makkelijker te maken om voor zonnepanelen te kiezen. Op zonzoektdak.nl kunnen mensen zich inschrijven. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank en Eneco en beleeft dit jaar zijn zesde editie. De eerdere vijf acties waren een groot succes: in totaal hebben al 5.000 huishoudens zonnepanelen afgenomen via Zon Zoekt Dak, samen goed voor zo’n 50.000 panelen. Gemeenten kunnen hun inwoners informeren over deze actie en zo het aantal zonnepanelen verder doen groeien.

Over de ranking
Natuur & Milieu zet in dit rapport op een rij in welke gemeenten het meeste vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd. Dit kan op initiatief zijn van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, of door gemeenten zelf. Naast deze totale cijfers vergelijkt Natuur & Milieu het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per inwoner én is te zien in welke gemeenten de meeste groei per inwoner heeft plaatsgevonden tussen 2012 en 2015.

Energiek Limburg is de nieuwsbrief van het Servicepunt Energie Lokaal Limburg. Servicepunt Energie Lokaal Limburg is onderdeel van de Natuur en Milieufederatie Limburg. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Indien u in de toekomst geen e-mails van ons meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Voor meer informatie over Natuur en Milieufederatie Limburg: www.nmflimburg.nl
Mede mogelijk gemaakt door Provincie Brabant

© 2015 Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst Privacy en cookies Ontwikkelaars Nederlands

geplaatst op 15 Oktober 2015

Postcoderoosregeling verbeterd!

geplaatst op 21 September 2015

Nieuwsbrief Ensoc

geplaatst op 01 Juli 2015

Oprichting EC Sittard-Geleen

geplaatst op 20 September 2013
Meld u nu aan als aspirant lid
Geheel
vrijblijvendMeer info

Twitter

Ons nieuws

Nieuw bestuur EC Sittard-Geleen

Op de Ledenvergadering van de Energie Coöperatie Sittard-Geleen op 3 september 2019 is er een nieuw bestuur geïnstalleerd, bestaande uit: • Peter Ma ...
26 november 2019 - lees meer

Duurzaamheid ranking energieleveranciers

Duurzaamheid ranking energieleveranciers   Vier maatschappelijke organisaties (De Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE) hebben samen de ...
20 oktober 2016 - lees meer

Nieuwsarchief

Onze agenda

Geen geplande activiteiten

Complete agenda

De organisatie Werkgroepen
Nog geen lid worden van EC Sittard-Geleen,
maar wel op de hoogte blijven?
Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief van EC Sittard-Geleen. Vul hieronder uw e-mail adres in en klik op inschrijven.